DESPRE NOI

DESPRE NOI

Grupul de firme „Zeolites” a fost înființat în anul 2013, cu scopul de a exploata unul dintre puținele zăcăminte de zeoliți din România, situate în zona Rupea din județul Brașov.

 

Proprietățile extraordinare ale zeoliților au stârnit interesul Grupului de a transforma această resursă naturală și ecologică în produse finite sau materii prime de cea mai bună calitate, cu aplicabilitate în diverse domenii.

 

Fabrica de procesare a resurselor de zeolit a fost dată în folosință în luna ianuarie 2018, odată cu finalizarea programului de investiții pentru o linie tehnologică de ultimă generație. Această linie permite prelucrarea rocii în conformitate cu toate normele de protejare a mediului înconjurător, prin utilizarea unor tehnologii avansate de purificare, filtrare și prelucrare sub diverse forme.

 

Studiul mineralogic efectuat în perimetrul tufurilor vulcanice, care sunt subiectul exploatării în vederea valorificării superioare a zeoliților, demonstrează că întreaga masă a rocii a suferit zeolitizare.

 

Majoritatea probelor prelevate și supuse analizelor mineralogice demonstrează o prezență a zeoliților în proporție de peste 90%, ceea ce conferă zăcământului o valoare deosebită.

Calitatea materiei prime este dovedită prin numeroase documente:

Analize chimice

Analize mineralogice

Studii și cercetări legate de utilizarea zeolitului în diferite domenii în care își găsește aplicabilitatea

Analize privind radioactivitatea materialului

Analize privind concentrația de metale grele din compoziție

Analize de dioxină

Analize privind capacitatea de schimb cationic

Avize și autorizații emise de instituții specializate.

Toate aceste informații au fost obținute în urma unor studii de cercetare în colaborare cu institute de profil abilitate în aprofundarea unor teme teoretice și practice.

 

Nicio parte a procesului tehnologic nu implică folosirea de substanțe toxice, ci se concentrează doar pe extragerea zăcământului din carieră și prelucrarea acestuia prin procedee specifice, până când acesta ajunge în stadiul de „zeolit activat”.

 

Exploatarea deschisă realizată de Grupul de firme „Zeolites” respectă toate cerințele de mediu, iar întregul flux de producție se desfășoară sub autorizarea instituțiilor competente.

Grupul de firme „Zeolites” a fost înființat în anul 2013, cu scopul de a exploata unul dintre puținele zăcăminte de zeoliți din România, situate în zona Rupea din județul Brașov.

 

Proprietățile extraordinare ale zeoliților au stârnit interesul Grupului de a transforma această resursă naturală și ecologică în produse finite sau materii prime de cea mai bună calitate, cu aplicabilitate în diverse domenii.

 

Fabrica de procesare a resurselor de zeolit a fost dată în folosință în luna ianuarie 2018, odată cu finalizarea programului de investiții pentru o linie tehnologică de ultimă generație. Această linie permite prelucrarea rocii în conformitate cu toate normele de protejare a mediului înconjurător, prin utilizarea unor tehnologii avansate de purificare, filtrare și prelucrare sub diverse forme.

 

Studiul mineralogic efectuat în perimetrul tufurilor vulcanice, care sunt subiectul exploatării în vederea valorificării superioare a zeoliților, demonstrează că întreaga masă a rocii a suferit zeolitizare.

 

Majoritatea probelor prelevate și supuse analizelor mineralogice demonstrează o prezență a zeoliților în proporție de peste 90%, ceea ce conferă zăcământului o valoare deosebită.

Calitatea materiei prime este dovedită prin numeroase documente:

Analize chimice

Analize mineralogice

Studii și cercetări legate de utilizarea zeolitului în diferite domenii în care își găsește aplicabilitatea

Analize privind radioactivitatea materialului

Analize privind concentrația de metale grele din compoziție

Analize de dioxină

Analize privind capacitatea de schimb cationic

Avize și autorizații emise de instituții specializate.

Toate aceste informații au fost obținute în urma unor studii de cercetare în colaborare cu institute de profil abilitate în aprofundarea unor teme teoretice și practice.

 

Nicio parte a procesului tehnologic nu implică folosirea de substanțe toxice, ci se concentrează doar pe extragerea zăcământului din carieră și prelucrarea acestuia prin procedee specifice, până când acesta ajunge în stadiul de „zeolit activat”.

 

Exploatarea deschisă realizată de Grupul de firme „Zeolites” respectă toate cerințele de mediu, iar întregul flux de producție se desfășoară sub autorizarea instituțiilor competente.

23
28
25
26
24
27
29
30