Proprietati

Zeoliţii au o valoare extraordinară prin numeroasele proprietăţi imprimate în principal de capacitatea de absorţie a microparticulelor ceea ce înseamnă puterea de a curăţa mediul în care sunt folosiţi.

Dintre zeoliţii naturali, zeolitul de tip clinoptilolitic, extras şi prelucrat şi de Zeolites Production, se remarcă prin puritatea şi proprietaţile sporite faţa de alte tipuri de zeoliţi.

Minereul de zeolit îsi păstrează calităţile în diferite forme de prelucrare, de la rocă brută până la particule foarte fine, astfel găsindu-şi o utilizare extrem de largă în numeroase industrii, de la hrana animalelor sau chiar în produse special concepute pentru uz uman pană la industria petrochimică ori  industria nucleară.

Principalele proprietaţi ale zeoliţilor sunt:

  • Capacitatea de absorbţie şi eliminare a apei fără distrugere moleculară şi doar cu o schimbare a culorii. Această proprietate este folosită de exemplu în stabilizarea gradului de umiditate dintr-o incinta şi eliminarea efectelor adverse ale excesului de umiditate sau scăderii accentuate a umidităţii aerului.
  • Capacitatea sporită de filtrare şi absorbţie a gazelor oferă zeoliţilor numeroase aplicabilităţi în protecţia mediului.
  • Filtrarea diferitelor substanţe toxice solide, lichide sau gazoase de unde şi denumirea sub care mai este cunoscut zeolitul, de sită moleculara.

 Minereul de zeolit poate să absoarbă:

  • metalele grele
  • micropoarticulele din apă
  • amoniacul toxic
  • hidrogenul sulfurat
  • alte substanţe toxice pentru organism

Termostabilitate sporită ceea ce îi conferă un potenţial extraordinar de utilizare în diverse materiale de construcţii.

Capacitatea de schimb de ioni fără schimbarea structurii moleculare respectiv schimbul dintre cationii mineralului de zeolit şi cationii din substanţele cu care acesta vine în contact, proprietate aplicată mai ales în dedurizarea apei. Zeolitul are capacitatea de a stabiliza PH-ul apei la valori între 6,2 şi 6,8.

Rezistenţa la agresivitatea mediului exterior este ceea ce recomandă produsele pe bază de zeolit natural a fi folosite în medii corozive.

Catalizator în diverse reacţii chimice, proprietate exploatată în numeroase reacţii organice cum ar fi izomerizări, oxidări sau sinteze de combustibili.

Proprietaţile zeoliţilor provin din structura molecular a acestora ce poate fi descrisă sub forma unui tetraedru cu un atom de siliciu în centru şi atomi de oxigen în colţuri ce sunt de altfel punctele de legătură între aceste structuri dând naştere unui număr variat de forme asemănătoare unui fagure.

Această structură formează o reţea de canale şi cavităţi ce permit pătrunderea moleculelor şi filtrarea acestora în funcţie de dimensiune, formă sau polaritate ceea ce duce la absorţia şi filtrarea diferitelor substanţe cu care zeoliţii intră în contact.

Zeoliţii naturali s-au fomat prin depunerea cenuşii vulcanice în lacuri cu apă sărată. Este şi cazul tufului vulcanic exploatat de Zeolites Production unde zeolitul clinoptilolitic, conform studiilor, are o puritate medie de peste 85%.

Studiul zeoliţilor nu este nici pe departe încheiat. Multe instituţii, organizaţii şi companii din lume realizează cercetari, teste şi studii pentru a descoperi noi proprietăţi şi utilizări al acestui miraculos minereu natural format din rocă vulcanică de-a lungul a milioane şi milioane de ani.